Grupowanie artykułów na dokumentach

Na stanowisku POS istnieje możliwość grupowania artykułów według wybranej kolumny oraz agregowania według wartości wskazanej kolumny.
W tym celu należy wybrać kafel [Konfiguracja] -> [Konfiguracja interfejsu] -> [Zarządzanie widokami], a następnie dla wybranego widoku:
• dla pola Nazwa kontrolki wskazać wartość DataGrid
• dla pola Grupuj po znajdującego się w sekcji Ogólne wskazać wartość, po której ma odbywać się grupowanie
• dla opcji Agregacja wybrać wartość, która będzie agregowana oraz sposób agregacji

Okno Zarządzanie widokami dla grupowania oraz agregacji artykułów na paragonie
Okno Zarządzanie widokami dla grupowania oraz agregacji artykułów na paragonie
Uwaga
Aby móc agregować po danej kolumnie, należy w pierwszej kolejności ustawić widoczność takiej kolumny na danym dokumencie.
Po zapisaniu zmian artykuły na dokumencie zostaną pogrupowane według wybranej kolumny. Jeśli dodatkowo została wybrana agregacja po innej kolumnie, to wynik tej agregacji zostanie wyświetlony w prawej części nagłówka grupy.

Możliwość grupowania elementów dokumentu według kolumny oraz agregacji według wartości kolumny
Możliwość grupowania elementów dokumentu według kolumny oraz agregacji według wartości kolumny

W celu uproszczenia przeglądania listy z wieloma grupami, operator ma możliwość rozwinięcia lub zwinięcia danej grupy.
Agregować można po więcej niż jednej kolumnie. Operator ma do wyboru następujące rodzaje agregacji:

  • Suma
  • Średnia
  • Maksimum
  • Minimum
Uwaga
Grupowanie elementów na dokumentach nie ma wpływu na naliczanie się promocji pakietowych. Artykuły będące elementami promocji pakietowych mogą znajdować się w różnych grupach.
Przykład
W celu ułatwienia przeglądania dokumentów sprzedażowych, w sklepie XYZ planowane jest wprowadzenie grupowania artykułów na paragonach po wartościach atrybutu Grupa towarowa oraz agregacji elementów dokumentu według wartości kolumny Ilość.
W pierwszym kroku należy z poziomu systemu ERP zdefiniować atrybut Grupa towarowa:

  • Z zaznaczoną opcją Podgląd dla Retail POS
  • powiązany z obiektami: Artykuł, Element paragonu

Następnie należy wprowadzić następujące zmiany na stanowisku POS z poziomu okna Zarządzanie widokami:
• Dla Layout Id: ReceiptDocumentViewDataGrid_AttributeClass (Grupa towarowa), dla właściwości Ogólne wybrać Widoczny dla Widoczność
• Dla Layout Id: ReceiptDocumentViewDataGrid, dla właściwości Ogólne wybrać atrybut Grupa towarowa dla Grupuj po
• Dla Layout Id: ReceiptDocumentViewDataGrid, dla właściwości Agregacja wybrać wartości Ilość oraz Suma
Na sam koniec należy zapisać zmiany dla wybranego lub nowego motywu.

Czy ten artykuł był pomocny?