Promocje pakietowe

Czym jest promocja pakietowa

Promocje pakietowe polegają na sprzedaży artykułów w określonych zestawach, gdzie wysokość naliczonego rabatu na dokumencie jest uzależniona od ilości sprzedawanych artykułów lub ich wartości. W ramach promocji pakietowej można również przyznać gratisy lub naliczyć rabat na najtańszy/najdroższy produkt z pakietu.
Dostępne są dwa rodzaje promocji:

 • Pakiet stały – klient musi zakupić wszystkie towary wchodzące w skład promocji według zdefiniowanych warunków, aby otrzymać stosowany rabat
 • Pakiet elastyczny – klient może nabyć dowolne artykuły z pakietu, ale rabat zostanie naliczony tylko po osiągnięciu określonego progu (ilościowego lub wartościowego) dla pozycji dokumentu.
Uwaga
Definiowanie promocji pakietowych odbywa się w systemie ERP.

Dla promocji pakietowych można w systemie ERP określić parametry:

 • Definiowanie rodzaju rabatu – z możliwymi opcjami do wyboru:
  • W nagłówku rabatu
  • Na artykułach/artykułach dodatkowych
 • Naliczaj rabat na – dostępny przy wybranej wartości W nagłówku rabatu parametru Definiowanie rodzaju rabatu, z możliwymi opcjami do wyboru:
  • Artykuły podstawowe
  • Artykuły dodatkowe/Gratisy
 • Rozbijanie rabatu na elementy pakietu – z możliwymi opcjami do wyboru:
  • Brak – naliczanie rabatu w ramach promocji pakietowej
  • Proporcjonalnie – obliczanie ogólnego rabatu dla całego pakietu oraz rozbijanie go na poszczególne pozycje dokumentu, proporcjonalnie do ich udziału w pakiecie
Przykład

W systemie ERP została zdefiniowana promocja pakietowa PROM12:

 • Pakiet stały
 • Nazwa promocji: PROM12
 • Waluta: EUR
 • Rabat definiowany jest: W nagłówku rabatu
 • Rabat rozbijany jest na elementy: Łączna cena pakietu: 400 EUR
 • Rabat jest naliczany na: Artykuły podstawowe
 • Elementy: 1 szt. Kurtka oraz 2 szt. Spodnie

oraz artykuły o cenie brutto:

 • Spodnie – 285,95 EUR
 • Kurtka – 99,99 EUR
 • Torebka – 49.99 EUR

Na paragonie, na stanowisku POS prezentowany jest rabat:

Promocja Artykuł Ilość Cena regularna Wartość regularna Rabat Przeceniona wartość
PROM12 Spodnie 2 99,99 199,98 18% 164,62
PROM12 Kurtka 1 285,95 285,95 18% 235,38
Torebka 1 49,99 49,99 0% 49,99
 • Sposób łączenia z poprzednim – z możliwymi opcjami do wyboru:
  • Dodaj
  • Mnóż
 • Uwzględniaj rabaty nagłówka – umożliwia naliczanie rabatów nagłówka na elementy pakietu oraz nagłówka od wartości transakcji

Z poziomu systemu ERP dla dokumentów PAR, FS, OS i ZS można określić sposób naliczania promocji pakietowych:

 • Automatyczny przy dodawaniu elementów – weryfikacja naliczanych pakietów odbywa się po dodaniu każdego elementu
 • Ręczny – naliczanie rabatów pakietowych nastąpi dopiero po wybraniu przycisku [Nalicz promocje]
 • Brak naliczania
Przycisk [Nalicz promocje]
Przycisk [Nalicz promocje]

Prezentacja na dokumencie

O tym czy dany artykuł ma przypisaną promocję pakietową świadczy ikona koniczyny obok pozycji dokumentu. Ikona może mieć status:

 • nieaktywny (ikona wyszarzona) – na danej pozycji nie została naliczona promocja pakietowa
 • aktywny (ikona ciemnozielona) – na danej pozycji została naliczona promocja pakietowa
Wyszarzona ikona koniczyny pozycji dokumentu ZS
Wyszarzona ikona koniczyny pozycji dokumentu ZS

Po wskazaniu kursorem myszy na:

 • nieaktywną ikonę koniczyny – wyświetlona zostaje lista wszystkich promocji pakietowych, które mogą zostać naliczone na pozycje
 • aktywną ikonę koniczyny – wyświetlona zostaje nazwa promocji, która została naliczona na promocję
Lista prezentująca naliczone promocje pakietowe na pozycji dokumentu
Lista prezentująca naliczone promocje pakietowe na pozycji dokumentu

W przypadku próby usunięcia lub zmiany ilości artykułu, dla którego została naliczona promocja pakietowa, zostaje wyświetlony komunikat: „Modyfikacja spowoduje usunięcie promocji pakietowej. Czy chcesz kontynuować?” z możliwymi opcjami:

 • Tak – wprowadzona zmiana zostanie zastosowana na dokumencie, a jego pozycje zostaną ponownie przeliczone
 • Nie – wprowadzona zmiana nie zostanie zastosowana

Naliczenie promocji pakietowej na pozycje dokumentu:

 • uniemożliwia naliczenie wszelkich innych rabatów oprócz rabatu nagłówka i nagłówka od wartości transakcji
 • nie jest możliwe dla artykułów z ceną zerową
 • w zależności od konfiguracji umożliwia również naliczenie rabatu nagłówka na te pozycje
Uwaga
Funkcjonalność naliczania rabatu nagłówka również na artykuły dodatkowe/gratisy promocji pakietowej nie jest dostępna we współpracy z Comarch ERP Altum.
Przykład
W systemie ERP została dodana promocja pakietowa:

 • Typ Pakiet stały
 • Nazwa Kup dwie sztuki, trzecia za pół ceny
 • Grupy artykułówTorebki
 • KontrahentNieokreślony
 • 50% rabatu dla najtańszej torebki
 • Próg ilościowy – 3

Na stanowisku POS, przy automatycznym naliczaniu promocji pakietowych, po dodaniu na paragon artykułów:

 • Kopertówka biała za 60 PLN (należy do grupy artykułów Torebki),
 • Kopertówka czarna za 75 PLN (należy do grupy artykułów Torebki),
 • Torebka z łańcuszkiem za 50 PLN (należy do grupy artykułów Torebki)

zostanie naliczony rabat 50% na artykuł Torebka z łańcuszkiem.

Ręczne naliczanie

Uwaga
Opcja ręcznego naliczania rabatów pakietowych jest konfigurowana w systemie ERP.

Ręczne naliczanie rabatów pakietowych dostępne jest na dokumencie za pomocą przycisku [Nalicz promocje]. Natomiast po wybraniu przycisku [Promocje] dostępne są następujące akcje:

 • [Nalicz promocje] – ponownie przelicza promocje pakietowe
 • [Usuń promocje] – usuwa promocje pakietowe z dokumentu
Przycisk [Promocje] na dokumencie ZS
Przycisk [Promocje] na dokumencie ZS
Uwaga
Przycisk [Promocje] jest widoczny, jeżeli na dokumencie jest naliczona promocja pakietowa.

Korekta elementów promocji pakietowej

Dla dokumentów korygujących (KIFS oraz KIPAR) można określić sposób korygowania elementów rabatów pakietowych:

 • Dozwolone – elementy rabatu pakietowego mogą być korygowane
 • Ostrzeżenie – opcja domyślna, w przypadku korygowania elementu rabatu pakietowego pojawi się komunikat z prośbą o potwierdzenie
 • Blokada – uniemożliwia korygowanie elementów rabatów pakietowych, możliwy jest zwrot tylko całego pakietu

Generowanie dokumentów

Podczas generowania dokumentów OS → ZS lub ZS → PAR/FS:

 • dane o pakietach promocyjnych są przenoszone
 • nie ma możliwości ręcznego zwiększenia ilości pozycji generowanego dokumentu należących do pakietu promocyjnego
 • nie ma możliwości nadania rabatu użytkownika na pozycje generowanego dokumentu należące do pakietu promocyjnego.

W przypadku generowania dokumentu OS → ZS istnieje możliwość ręcznego zwiększenia ilości elementów promocji pakietowej, przy czym taka modyfikacja powoduje usunięcie promocji pakietowej: „Pozycja należy do pakietu promocyjnego. Modyfikacja spowoduje usunięcie promocji pakietowej. Czy chcesz kontynuować?”.

Czy ten artykuł był pomocny?