Obsługa kompletów

Komplet jest zestawem dwóch lub więcej artykułów, sprzedawanych klientowi jako jeden produkt.
Artykuły o typie Komplet są dostępne na dokumentach handlowych oraz magazynowych. Ze względu na różnice w obsłudze, można wyróżnić dwa rodzaje kompletów – z zaznaczonym bądź też odznaczonym parametrem Pobieraj składniki na dokument.

Uwaga
Definiowanie kompletów odbywa się po stronie systemu ERP.

Komplet pobierający składniki na dokument

Artykuł o typie Komplet z zaznaczonym parametrem Pobieraj składniki na dokument jest prezentowany na dokumentach w sposób pogrupowany.

Prezentacja kompletu z zaznaczonym parametrem Pobieraj składniki na dokument na PAR
Prezentacja kompletu z zaznaczonym parametrem Pobieraj składniki na dokument na PAR

W zależności od definicji kompletu, zmiana ilości elementu kompletu na stanowisku POS może być:

  • Blokowana – przy próbie zmiany ilości lub jednostki pojawi się komunikat: „Nie można edytować elementu kompletu.”. Natomiast przy próbie usunięcia elementu kompletu pojawi się pytanie: „Element jest składnikiem kompletu. Usunięcie jednego składnika kompletu spowoduje usunięcie wszystkich jego elementów. Czy chcesz kontynuować?” z opcjami do wyboru Tak/Nie.
  • Możliwa – zmiana ilości rozbije komplet

Pobierane na dokumencie elementy kompletu nie mają wskazanej partii. Przy pomocy przycisku [Wybierz właściwości], operator ma możliwość wyboru lub zmiany partii elementu kompletu na dokumencie.

Uwaga
W przypadku dokumentu MM-, nie ma możliwości dodania artykułu typu Komplet z zaznaczonym parametrem Pobieraj składniki na dokument.

Na liście artykułów wiersze prezentujące komplety nie zawierają informacji o cenie, stawce VAT, ilości oraz walucie.

Komplet pobierający składniki na dokument prezentowany na liście artykułów
Komplet pobierający składniki na dokument prezentowany na liście artykułów

Komplet niepobierający składniki na dokument

Artykuł typu Komplet z odznaczonym parametrem Pobieraj składniki na dokument wyświetlany jest na dokumencie jako jedna pozycja typu Towar.

Prezentacja kompletu z odznaczonym parametrem Pobieraj składniki na dokument na PAR
Prezentacja kompletu z odznaczonym parametrem Pobieraj składniki na dokument na PAR

Na liście artykułów wiersze prezentujące komplety z odznaczonym parametrem nie zawierają informacji o ilości.

Komplet niepobierający składniki na dokument prezentowany na liście artykułów
Komplet niepobierający składniki na dokument prezentowany na liście artykułów

Komplet a rabat

Jeżeli operator zmieniając ilości elementów kompletu pobierającego składniki na dokument rozbije komplet oraz włączona jest opcja automatycznego naliczania promocji, to elementy kompletu mogą stać się częścią pakietu promocyjnego. Natomiast rabat nagłówka naliczany jest dla elementów kompletu pobierającego składniki na dokument lub na sam komplet niepobierający składników na dokument.

Czy ten artykuł był pomocny?