Rabaty (Enterprise, Altum)

Rabaty zdefiniowane w systemie ERP są przekazywane do stanowiska POS, a następnie mogą zostać naliczone na pozycje dokumentów, takich jak paragon, faktura, zamówienie i oferta sprzedaży oraz ich korektach.

W aplikacji Retail POS obsługiwane są rabaty typu:

 • Rabat użytkownika oraz rabat nagłówka
 • Promocje pakietowe: Pakiet stały, Pakiet Elastyczny
 • Rabat nabywcy na artykuł
 • Rabat nabywcy na grupę artykułów – wybrana grupa artykułów musi nie tylko spełniać warunki promocji, ale również być aktywna i dostępna dla centrum, do którego jest podpięte stanowisko POS
 • Rabat grupy nabywców na artykuł
 • Rabat grupy nabywców na grupę artykułów – wybrana grupa artykułów musi nie tylko spełniać warunki promocji, ale również być aktywna i dostępna dla centrum, do którego jest podpięte stanowisko POS
 • Rabat progowy na artykuł
 • Rabat nagłówka od wartości transakcji – rabat towarowy naliczany na wszystkie pozycje dokumentu
Uwaga
Definiowanie rabatu odbywa się w systemie ERP.

Po dodaniu artykułu podlegającego aktywnej promocji oraz wybraniu kontrahenta, dla którego promocja ta obowiązuje, rabat zostanie naliczony na pozycję dokumentu.

Prezentacja naliczonego rabatu na paragonie
Prezentacja naliczonego rabatu na paragonie

Zaawansowany rabat procentowy

Uwaga
Funkcjonalność zaawansowanego rabatu procentowego dostępna jest we współpracy z Comarch ERP Enterprise.

Aplikacja obsługuje rabaty z wybraną opcją Procent (zaawansowane). Funkcjonalność umożliwia określenie następujących pól:

 • Mnożnik – wartość przez którą jest mnożona cena, w celu ustalenia wartości rabatu
 • Metoda zaokrąglania – metody zaokrąglania wartości nadawanego rabatu:
  • Bez zaokrąglania
  • W górę
  • W dół
  • Matematyczna
 • Minimalny rabat – jeżeli wyliczona wartość rabatu na dokumencie jest mniejsza niż wartość pola, w zależności od konfiguracji, rabat może zostać:
  • nienaliczony
  • naliczony zgodnie z wartością pola
 • Maksymalny rabat – jeżeli wyliczona wartość rabatu na dokumencie jest większa niż wartość pola, w zależności od konfiguracji, rabat może zostać:
  • nienaliczony
  • naliczony zgodnie z wartością pola

Wartość rabatu wyliczana jest na podstawie:

 • regularnej ceny pozycji dokumentu, jeżeli artykuł ma zaznaczony parametr Rabat od ceny
 • wartości pozycji dokumentu, jeżeli artykuł ma odznaczony parametr Rabat od ceny

Naliczaj w zależności od rabatu pozycji

Rabat oznaczony parametrem Naliczaj w zależności od rabatu pozycji umożliwia określenie, czy rabat ma być naliczany tylko na:

 • nieprzecenione pozycje dokumentu (rabat procentowy oraz wartościowy jest równy zero)
 • pozycje przecenione o kwotę mieszczącą się w ramach określonych warunków z definicji rabatu (warunków: >, >=, =, <, <=, od wartości procentowej lub wartościowej)

Rabat oznaczony parametrem Naliczaj w zależności od rabatu pozycji nie zostanie naliczony na pozycję dokumentu, jeśli:

 • pozycja została już przeceniona o kwotę przekraczającą warunki określone na definicji rabatu
 • waluta dokumentu nie jest zgodna z walutą warunków z definicji rabatów
 • parametr Podlega rabatom na artykule jest odznaczony
 • odpowiada artykułowi typu Skup lub Bon
Przykład

W systemie ERP zostały zdefiniowane rabaty:

 • Rabat -20% dla wszystkich kontrahentów na grupę artykułów Kosmetyki
 • Rabat pracowniczy -10% na wszystkie grupy artykułów. Na rabacie został zaznaczony parametr Naliczaj w zależności od rabatu pozycji oraz określony warunek naliczania tylko dla przecenionych pozycji o co najwyżej 10%. Rabat jest naliczany automatycznie.

oraz trzy artykuły:

 • Błyszczyk z grupy artykułów Kosmetyki – cena regularna 10 EUR
 • Kolczyki z grupy artykułów Akcesoria – cena regularna 5 EUR
 • Torba na zakupy z grupy artykułów Opakowania i torby – cena regularna 1 EUR, odznaczony parametr Podlega rabatom

Na stanowisku POS, po dodaniu na dokumencie wszystkich trzech artykułów, prezentowane są następujące rabaty dla artykułu:

 • Błyszczyk – cena 8 EUR (naliczony rabat -20% na grupę Kosmetyki)
 • Kolczyki – cena 4,50 EUR (naliczony rabat pracowniczy -10%)
 • Torba na zakupy – cena 1 EUR (brak naliczonego rabatu)
Przykład

W systemie ERP zostały zdefiniowane rabaty:

 • Rabat -10% dla wszystkich kontrahentów na grupę artykułów Kosmetyki
 • Rabat pracowniczy -20% na wszystkie grupy artykułów. Na rabacie został zaznaczony parametr Naliczaj w zależności od rabatu pozycji oraz określony warunek naliczania tylko dla przecenionych pozycji o co najwyżej 10%. Rabat jest naliczany ręcznie.

oraz trzy artykuły:

 • Błyszczyk z grupy artykułów Kosmetyki – cena regularna 10 EUR
 • Kolczyki z grupy artykułów Akcesoria – cena regularna 5 EUR
 • Torba na zakupy z grupy artykułów Opakowania i torby – cena regularna 1 EUR, odznaczony parametr Podlega rabatom

Na stanowisku POS, po dodaniu na dokumencie wszystkich trzech artykułów oraz naliczeniu rabatu ręcznego, prezentowane są następujące ceny:

 • Błyszczyk – cena 7,2 EUR (naliczony rabat -10% na Kosmetyki, a następnie rabat pracowniczy -20%)
 • Kolczyki – cena 4 EUR (naliczony rabat pracowniczy -20%)
 • Torba na zakupy – cena 1 EUR (brak naliczonego rabatu)

Program lojalnościowy

Rabat z zaznaczonym parametrem Karta lojalnościowa może zostać naliczony na dokumencie:

 • dopiero po uzupełnieniu numeru karty lojalnościowej kontrahenta
 • po wybraniu kontrahenta z przypisaną kartą lojalnościową
Przykład

W systemie ERP został zdefiniowany rabat typu: Rabat grupy nabywców na grupę artykułów. Rabat dotyczy wszystkich kontrahentów oraz nalicza 10% zniżkę na zakup kosmetyków. Uzyskanie zniżki wymaga od Klienta podania dowolnego typu karty lojalnościowej, w związku z tym, na definicji rabatu zostaje zaznaczony parametr Karta lojalnościowa.

Na stanowisku POS, operator na nowo wystawianym paragonie:

 • dodaje kosmetyk Odżywka do blond włosów
 • wybiera kontrahenta Ewelina Boroń
 • nie zostaje naliczony żaden rabat, ponieważ kontrahent nie ma przypisanej karty lojalnościowej
 • dla kontrahenta wybiera opcję [Dodaj kartę klienta]. Następnie wybiera typ karty Fizyczna. Po zeskanowaniu oraz zatwierdzeniu wydawanej karty, na dokumencie zostanie naliczony 10% rabat.

Jeżeli na dokumencie został naliczony rabat oznaczony parametrem Karta lojalnościowa, to zmiana kontrahenta na dokumencie lub zeskanowanie (w przypadku skanowania kontekstowego) innej karty lojalnościowej spowoduje wyświetlenie komunikatu o przeliczeniu dokumentu z możliwymi do wyboru opcjami:

 • Tak – dokument zostanie ponownie przeliczony
 • Nie – jeżeli nowo wybrany kontrahent:
  • nie posiada karty lojalnościowej – rabat zostanie usunięty, a pozostałe rabaty ponownie przeliczone
  • posiada kartę lojalnościową innego typu – rabat zostanie usunięty, a pozostałe rabaty ponownie przeliczone
  • posiada kartę lojalnościową tego samego typu lub zostało dla niego wysłane żądanie o wygenerowanie wirtualnej karty lojalnościowej – rabat pozostanie na dokumencie bez przeliczania

Podsumowanie rabatów

W oknie dokumentów: ZS, OS, PAR, FS i KIPAR, KIFS (dla opcji wymiany) dostępna jest opcja [Podsumowanie rabatów], po uprzednim udostępnieniu przycisku poprzez modyfikacje widoku.

Przycisk [Podsumowanie rabatów] w oknie paragonu
Po wybraniu przycisku [Podsumowanie rabatów] otwiera się okno Szczegóły rabatów, w przypadku gdy na dokumencie zastosowany został co najmniej jeden rabat.

Okno podsumowania rabatów

 

W oknie Szczegóły rabatów przedstawione są szczegółowe informacje o wysokości rabatów z podziałem na sekcje wg rodzaju rabatu:

 • rabaty towarowe – suma rabatów i promocji pakietowych, podzielona wg wartości słownikowych dla parametru Grupa rabatów
 • rabaty nagłówka od wartości transakcji – suma wartości rabatów nagłówka podzielona wg wartości słownikowych dla parametru Grupa rabatów
 • rabaty użytkownika – suma rabatów udzielonych ręcznie przez użytkownika dla pozycji oraz nagłówka dokumentu
Uwaga
Dodatkowo w ramach powyższych grup rabaty mogą być grupowane w ramach grupy przypisanej do rabatu ze słownika uniwersalnego.
Przykład

W systemie zdefiniowane są dwie wartości słownikowe rabatów ustawione dla parametru Grupa rabatów:

 • Oferta Halloween: 20,00 PLN
 • Oferta specjalna dla klientów: 5,00 PLN

Na podsumowaniu rabatów prezentowane będą w sekcji rabaty towarowe obie wartości słownikowe, a także pozostałe rabaty, dla których nie jest zdefiniowana wartość dla parametru Grupa rabatów.

Na dokumencie zostały naliczone poniższe promocje:

 • Promocja pakietowa: 15,00 PLN
 • Promocja pakietowa dedykowana nabywcy: 15,00 PLN
 • Rabat nabywcy na artykuł: 10,00 PLN
 • Rabat grupy nabywców na grupę artykułów: 10,00 PLN
 • Rabat grupy nabywców na grupę artykułów: 5,00 PLN
 • Rabat nagłówka od wartości transakcji: 20,00 PLN

Na podsumowaniu rabatów prezentowane będą wszystkie rabaty pogrupowane wg sekcji:

Wartość dokumentu bez rabatu: 300,00 PLN

Rabaty towarowe: 55,00 PLN

 • Rabaty dedykowane nabywcy: 25,00 PLN
  • Promocja pakietowa dedykowana nabywcy: 15,00 PLN
  • Rabat nabywcy na artykuł: 10,00 PLN
 • Pozostałe: 30,00 PLN
  • Promocja pakietowa: 15,00 PLN
  • Rabat grupy nabywców na grupę artykułów: 10,00 PLN
  • Rabat grupy nabywców na grupę artykułów: 5,00 PLN

Rabat nagłówka od wartości transakcji: 20,00 PLN

Wartość po uwzględnieniu rabatu: 225,00 PLN

Czy ten artykuł był pomocny?