Mechanizm podzielonej płatności

Mechanizm podzielonej płatności (MPP) jest obligatoryjnie stosowany w odniesieniu do dostaw towarów i świadczenia usług, które podlegają zakresowi odpowiedzialności nabywcy. Objęte są nią płatności, których jednorazowa wartość (bez względu na liczbę wynikających z niej płatności) jest równa lub przekracza 15000 PLN.

W bazach konwertowanych z wcześniejszych wersji, jeśli dla firmy zaznaczony był parametr Split payment wg przepisów polskich, w polu Obsługa podzielonej płatności wg przepisów polskich zostanie wybrana wartość W księgowości. W takim przypadku mechanizm się nie zostanie zmieniony i ustawienie parametru na płatności pobierane będzie wprost z kontrahenta.

Uwaga
Uruchomienie obsługi MPP wyłącza automatyczną obsługę odwrotnego obciążenia na nowo wystawianych dokumentach. W dalszym ciągu użytkownik ma jednak możliwość ręcznie zaznaczać parametr Odwrotne obciążenie na dokumentach, jeśli zajdzie taka konieczność.

Konfiguracja MMP

Uwaga
Na bazach, na których skonfigurowana była już wcześniej obsługa odwrotnego, po wybraniu opcji W księgowości i w handlu, podczas zapisu kartoteki firmy pojawia się dodatkowe okno, w którym użytkownik ma możliwość automatycznie zaznaczyć parametr Podzielona płatność na artykułach i wzorcach artykułów, na których zaznaczony jest parametr Odwrotne obciążenie.
 • na karcie kontrahenta zaznaczyć parametr Podzielona płatność – jeżeli obsługa MMP dotyczy kontrahenta
 • na karcie artykułu zaznaczyć parametr Podzielona płatność – jeżeli artykułu podlega obsłudze MMP
Uwaga
W przypadku, gdy dla firmy skonfigurowana zostanie Obsługa podzielonej płatności: W księgowości i handlu, na karcie kontrahenta oraz artykułu ukryty zostaje parametr Odwrotne obciążenie

Uwaga
Parametr Obsługa odwrotnego obciążenia został przeniesiony z konfiguracji systemu na formularz firmy.

Obsługa podzielonej płatności na dokumentach

Dokumenty rejestrujące mechanizm podzielonej płatności:

 • zamówienia
 • faktury zaliczkowe i ich korekty
 • faktury (generowane do dokumentu i wystawione ręcznie) i ich korekty
 • faktury VAT i ich korekty

Parametr Podzielona płatność jest automatycznie zaznaczany podczas zapisu/zatwierdzenia dokumentu handlowego jeżeli:

 • w konfiguracji firmy w sekcji Obsługa podzielonej płatności wg przepisów polskich ustawiona jest wartość W księgowości i w handlu
 • w polu Rodzaj transakcji ustawiona jest wartość Krajowa
 • żadna z pozycji dokumentu nie ma zaznaczonej obsługi odwrotnego obciążenia
 • końcowa wartość dokumentu brutto w walucie systemowej jest większa lub równa 15000.

Parametr Podzielona płatność, można zaznaczyć zaznaczyć ręcznie zarówno na dokumentach sprzedażowych i zakupowych gdy:

 • w polu Rodzaj transakcji ustawiona jest wartość Krajowa
 • żaden z elementów dokumentu nie ma zaznaczonej obsługi odwrotnego obciążenia

Zaznaczenie parametru Podzielona płatność na nagłówku dokumentu powoduje automatycznie zaznaczenie parametru Podzielona płatność na wszystkich płatnościach dokumentu, na których ustawiona jest waluta systemowa PLN.

Operator może zweryfikować, które pozycje na dokumencie mają zaznaczony parametr Podzielona płatność za pomocą dodatkowej kolumny dostępnej na liście elementów:

 • ZS
 • FS / FSL
 • KIFS/ KWFS /KVFS
 • ZZ
 • FZ / FSL
 • KIFZ/ KWFZ/ KFSL

Wybór kolumny możliwy jest bez względu na ustawienie parametru Obsługa podzielonej płatności wg przepisów polskich w konfiguracji firmy, a jej wartość prezentowana jest w trybie tylko do odczytu.

Generowanie dokumentów

Podczas generowania dokumentów ustawienie parametru Podzielona płatność zostaje automatycznie przenoszona w przypadku generowań:

 • FSL/FS z ZS
 • FZL/FZ z ZZ
 • FS z zamówienia sprzedaży, na którym zaznaczony jest parametr Podzielona płatność i do którego wygenerowana została zaliczka.

Dla pozostałych generowań, wartość parametru nie jest automatycznie przenoszona na wygenerowany dokument. Jeżeli jednak wygenerowany dokument spełnia wymagania obligatoryjnego naliczania mechanizmu PP, parametr ten zostanie automatycznie zaznaczony.

Czy ten artykuł był pomocny?