Comarch POS Agent Broker

Uwaga
Komponent POS Agent Broker wymagany jest do komunikacji pomiędzy Comarch ERP Altum/XL a Comarch POS Agent.

Informacje podstawowe

Komponent Comarch POS Agent Broker (POS Agent Broker) wykorzystywana jest do komunikacji z usługą Comarch POS Agent (POS Agent) jako broker wiadomości. Komponent agreguje kolejkę wiadomości, przekazując aktualizację stanów magazynowych do właściwego POS Agenta w danym sklepie, przy braku połączenia z centralą.

Aktualizowanie informacji umożliwia przy wystawianiu dokumentów w Comarch ERP Altum:

 • weryfikacje aktualnego stanu zasobów na stanowisku POS przed wygenerowaniem dokumentu, który pobiera informacje o stanach z magazynu przypisanego do danego stanowiska POS
 • wprowadzenie do kolejki wiadomości np. o zwiększeniu stanów magazynowych, gdy zostanie wystawiony dokument, który zwiększa takie stany magazynowe

Instalacja i konfiguracja

Przed instalacją komponentu POS Agent Broker należy włączyć dodatkowe funkcje systemu Windows – Internetowe usługi informacyjne (IIS).  W tym celu należy przejść do Panelu sterowaniaProgramy i funkcjeWłącz lub wyłącz funkcje systemu WindowsInternetowe usługi informacyjne (IIS) i włączyć:

 • Narzędzia zarządzania siecią Web
 • Usługi WWW
Funkcje systemu Windows

Instalacja Comarch POS Agent Broker odbywa się przy pomocy narzędzia Comarch ERP Auto Update.

Po uruchomieniu Comarch ERP Auto Update należy wykonać następujące czynności:

 • Na zakładce Konfiguracja dodać produkt Comarch Retail
  Dodanie produktu Comarch Retail
  Dodanie produktu Comarch Retail
 • Dla produktu Comarch POS dodać komponent Comarch POS Agent Broker.
  Dodanie komponentu Comarch POS Broker
  Dodanie komponentu Comarch POS Agent Broker
Uwaga
Po włączeniu dodatkowych funkcji Windows i  instalacji POS Agent Broker, może być wymagane ponowne uruchomienie stacji roboczej.

Dodatkowo, w systemie ERP należy skonfigurować lokalizację sieciową zainstalowanej usługi POS Agent Broker. Szczegółowe informacje znajdują się w dokumentacji systemu ERP, w artykułach dotyczących dodawania i konfiguracji nowego stanowiska POS.

Adres usługi Comarch POS Agent Broker

W celu sprawdzenia pod jakim adresem została udostępniona usługa Comarch POS Agent Broker należy:

 • Otworzyć Menedżer internetowych usług informacyjnych (IIS)
 • W widoku Połączenia rozwinąć Witryny -> Default Web Site
 • Wskazać pozycję zawierającą w nazwie ‘POSAgentBroker
 • W widoku Akcje wybrać Przeglądaj *:80 (http)
Menedżer internetowych usług informacyjnych IIS
 • W domyślnej przeglądarce w pasku adresu znajdzie się poprawny link do usługi POS Agent Broker
Adres usługi Comarch POS Agent Broker w pasku przeglądarki

 

Uwaga
http://localhost/POSAgentBroker jest to domyślny adres w przypadku głównego profilu programu Comarch ERP Auto Update. 

Czy ten artykuł był pomocny?