Szablony partnerów

Niniejszy dokument zawiera informacje dotyczące aplikacji Szablony partnerów, która wykorzystywana jest do tworzenia szablonów zawierającymi domyślne dane partnera.

Szablony są tworzone w celu dodawania nowych partnerów (osób lub organizacji) z przypisanymi stałymi wartościami pól (z możliwością ich późniejszej edycji).  Funkcja ma na celu zwiększenie ergonomii pracy z partnerami, poprzez wskazanie domyślnie uzupełnionych pól. Dzięki czemu tworząc nowego partnera nie ma konieczności uzupełnienia ręcznie wybranych.

Uwaga
W środowisku wielofirmowym możliwe jest jednoczesne zarządzanie szablonami w wielu organizacjach.

Opis aplikacji

W aplikacji Szablony partnerów można tworzyć nowe szablony lub edytować już istniejące. Aplikacja składa się z nagłówka i obszaru roboczego.

Rysunek 1 Aplikacja Szablony partnerów widok Dostawca

Podobnie jak w przypadku aplikacji Partnerzy, dostępne są następujące widoki:

Uwaga
W zależności od wybranego widoku w obszarze roboczym dostępne są różne pola i parametry, nagłówek pozostaje niezmieniony.

Nagłówek

W nagłówku aplikacji możliwe jest wyszukiwanie istniejącego już szablonu lub dodanie nowego poprzez wybranie przycisku: [Nowa organizacja] lub [Nowa osoba]. Można również dokonać duplikacji istniejącego już szablonu za pomocą opcji [Duplikuj].

Dostępne pola dla opcji [Nowa organizacja] lub [Nowa osoba].  :

 • Szablon partnera należy wprowadzić numer/identyfikator szablonu składający się z kombinacji: cyfr, liter lub cyfr i liter. Pole pozwala na wprowadzenie 10 znaków.
 • Oznaczenie – dodatkowy opis stanowiący kryterium wyszukiwania
 • Klasyfikacja – należy podać klasyfikację typu szablonu
 • Sekwencja numerów – pozwala na określenie numeratora, możemy stworzyć numerator dla konkretnej roli partnera, np. Klient, Dostawca.
 • Nazwa
 • Adres
 • Hasło wyszukiwania – ciąg znaków wyszukiwania
 • Właściwa organizacja organizacja, będąca administratorem danych partnera

Po wybraniu opcji [Duplikuj], pojawi się okno dialogowe w możliwością przeniesienia informacji z istniejącego już szablonu na inny utworzony w systemie.

Rysunek 2 Okno duplikacji szablonu partnera

Dostepne pola/parametry:

 • Szablon partnera – pole nie podlega edycji i jest uzupełniane automatycznie, na podstawie szablonu, który podlega chcemy zduplikować
 • Duplikuj do (pole obowiązkowe) – w polu należy wpisać nazwę nowego szablonu do którego mają zostać skopiowane dane z szablonu wskazanego w polu Szablon partnera

W sekcji Wybór danych do duplikowania użytkownik powinien wskazać:

 • widoki, które zostaną skopiowane do szablonu wskazanego w polu Duplikuj do, widoki do wyboru są zależne od  posiadanych ról duplikowanego Partnera. Dostępne widoki:
 • Dane wszystkich organizacji – po zaznaczeniu tego parametru zostaną skopiowane wszystkie dane zdefiniowane w kontekście różnych organizacji jakie posiada duplikowany Partner

Obszar roboczy

Opis pól dostępnych w obszarze roboczym znajduje się w dokumentacji Partnerzy.

Uwaga
W aplikacji Szablony partnerów nie są wymagane do uzupełnienia żadne pola, nawet te oznaczone jako wymagane w aplikacji Partnerzy.

Pola te będą koniecznie do uzupełnienia po wykonaniu importu szablonu na karcie partnera.

 

Czy ten artykuł był pomocny?