Akcje zaawansowane

Funkcjonalność Akcje zaawansowane służy do pobierania, instalacji, przywracania lub odinstalowywania wskazanych wersji produktów dostępnych na danym profilu. W celu otwarcia menu funkcji należy z  poziomu głównego menu na  wstążce lub w lewym dolnym rogu okna aplikacji wybrać przycisk [Akcje zaawansowane].

Przyciski otwierające Akcje zaawansowane
Przyciski otwierające Akcje zaawansowane

W pierwszej kolejności ukaże się okno kreatora akcji zaawansowanych gdzie użytkownik ma możliwość wskazania jaką akcję będzie chciał wykonywać. Do wyboru dostępne są akcje:

  • Pobranie wskazanej wersji produktu – możliwe jest pobranie więcej niż jednej wersji produktu.
  • Instalacja wskazanej wersji produktu – możliwa jest instalacja tylko jednej wersji produktu w ramach danego profilu.
  • Przywrócenie wskazanego produktu do wersji poprzedniej – funkcja dostępna dla komponentu, który był uprzednio aktualizowany. Przywrócenie jest możliwe tylko do jednej wersji wstecz.
  • Odinstalowanie wskazanej wersji produktu
Okno kreatora akcji zaawansowanych
Okno kreatora akcji zaawansowanych

Po zaznaczeniu akcji pobierania lub instalacji kreator przenosi użytkownika do wyboru komponentów i ich wersji, na których aplikacja ma wykonać wybraną w pierwszym kroku operację. W przypadku przywrócenia lub odinstalowania wersji kreator przenosi użytkownika do listy zainstalowanych komponentów gdzie należy zaznaczyć wybrany komponent do przywrócenia lub odinstalowania.

Okno wyboru komponentów akcji zaawansowanych pobierania i instalacji
Okno wyboru komponentów akcji zaawansowanych pobierania i instalacji

Po wybraniu komponentów i kliknięciu przycisku [Dalej] należy potwierdzić zaznaczone komponenty i przejść do wykonywania akcji. Po ukończeniu operacji aplikacja poinformuje użytkownika o jej poprawnym wykonaniu.

Komunikat o poprawnym ukończeniu akcji
Komunikat o poprawnym ukończeniu akcji

Czy ten artykuł był pomocny?