Logi

W przypadku błędów w funkcjonowaniu aplikacji Comarch Auto Update oraz błędów podczas instalacji i aktualizacji komponentów oraz dodatków i poprawek konieczne może być zweryfikowanie logów. W tym celu należy z  poziomu głównego menu na  wstążce wybrać przycisk [Logi].

Okno logów

Okno dzieli się na dwie zakładki:

  • Logi – wpisy dotyczące lokalnej aplikacji Comarch Auto Update
  • Zdarzenia zdalne – wpisy dotyczące zdalnej komunikacji między agentem nadrzędnym a agentami podrzędnymi

Dodatkowo po ustawieniu pól Data od i Data do oraz wybraniu przycisku [Filtruj] pod główną wstążką aplikacji, użytkownik ma możliwość filtrowania wpisów po wybranym przedziale czasowym.

Fizycznie logi zapisywane są w domyślnej lokalizacji: C:\Program Files (x86)\Comarch Auto Update\logs\.

Katalog z logami Comarch ERP Auto Update
Katalog z logami Comarch Auto Update

W katalogu dostępne są logi z rozszerzeniem .txt i datą w nazwie pliku – są to logi interfejsu (UI). Znajdziemy w nich informacje o działaniach danego użytkownika w aplikacji, informacje o postępie instalacji, który jest wyświetlany, a także wszelkiego rodzaju błędy związane z interfejsem.

Ponadto, w powyższej lokalizacji znajdują się również logi usługi Comarch Auto Update Service. Są one zapisywane w pliku log.db. Zawierają informacje o:

  • komunikacji aplikacji z serwerami Comarch,
  • komunikacji z agentami podrzędnymi,
  • komunikacji z agentem nadrzędnym (w przypadku agenta podrzędnego),
  • postępie akcji lokalnych i zdalnych,
  • komunikacji z usługą RabbitMQ

Zalecanym programem do ich podglądu jest DB Browser for SQLite dostępny do pobrania na stronie wydawcy: https://sqlitebrowser.org/.

Uwaga
W przypadku wystąpienia błędów podczas instalacji lub aktualizacji Comarch Auto Update przyczynę problemów można odnaleźć również w logach instalatora w katalogu C:\Retail\Comarch Auto Update\<numer_wersji>.

Czy ten artykuł był pomocny?