Poprawki

W Comarch Auto Update została udostępniona funkcjonalność lokalnej oraz zdalnej instalacji poprawek – są to paczki z bibliotekami oraz skryptami zawierające zmiany poprawiające funkcjonowanie danego komponentu w określonej wersji.

Funkcjonalność poprawek obsługiwana jest przez następujące komponenty:

  • Comarch ERP Altum Centrala Serwer i Stanowisko
  • BI Server
  • Comarch Retail POS
  • Comarch Retail POS Agent
  • Comarch Retail mPOS
  • WMS Zarządzanie
  • WMS Magazynier
  • Uczenie Maszynowe

Uwaga
Poprawki nie pojawiają się w aplikacji automatycznie, a są udostępniane na życzenie klienta lub partnera po uprzednim kontakcie z asystą Comarch.

Uwaga
Domyślnie na liście prezentowane są tylko najnowsze poprawki dla danego komponentu. Odpowiada za to parametr Pokazuj tylko najnowsze poprawki, dostępny w konfiguracji Comarch Auto Update.

W celu instalacji poprawek należy z poziomu głównego menu na wstążce wybrać przycisk [Poprawki], a następnie pojawi się okno zarządzania poprawkami.

Widok zarządzania poprawkami
Widok zarządzania poprawkami

Na liście poprawek znajdują się wszystkie poprawki, które są udostępnione dla danego agenta lub dla jego agentów podrzędnych. Należy pamiętać o tym, że widoczne będą jedynie te poprawki, które są przeznaczone dla aktualnie zainstalowanej wersji produktu na agencie nadrzędnym lub jednym z podrzędnych. W chwili udostępnienia poprawki będzie ona zablokowana. W celu jej odblokowania należy wybrać przycisk [Odblokuj] w kolumnie Akcja na liście poprawek. Następnie pojawi się okno, w którym należy wpisać odpowiedni kod autentykacyjny udostępniony wraz z poprawką.

Okno autentykacji poprawki
Okno autentykacji poprawki

Po wpisaniu poprawnego kodu, użytkownik zostanie poinformowany o jego poprawnej weryfikacji. Poprawka zostanie odblokowana i będzie możliwa do pobrania, a następnie do zainstalowania. Po wybraniu przycisku [Instaluj] pojawi się okno, w którym można dodatkowo zaznaczyć parametr odpowiadający za wykonanie kopii zapasowej bazy komponentu przed instalacją. Po dokonaniu wyboru aplikacja zainstaluje poprawkę i pojawi się ona na liście jako zainstalowana.

Uwaga
Instalowane poprawki są kumulatywne, każda kolejna poprawka z danego obszaru zawiera wcześniejsze.

Istnieje również możliwość wycofania ostatniej zainstalowanej poprawki za pomocą akcji [Przywróć], która jest dostępna wyłącznie dla ostatniej wgranej poprawki. Przy wykonywaniu tej akcji należy pamiętać, że kopie baz danych nie zostaną automatycznie przywrócone.

Uwaga
Należy pamiętać, że udostępnione poprawki muszą zostać zainstalowane na wszystkich instalacjach danego komponentu w środowisku, dla którego poprawka jest przeznaczona.

Po ukończeniu instalacji pojawi się odpowiedni komunikat, a poprawka na liście przyjmie status Zainstalowano. Jeśli instalacja poprawki zakończy się niepowodzeniem pojawi się stosowny komunikat z błędem. Dokładną przyczynę błędu podczas instalacji poprawki można zweryfikować w logach Comarch Auto Update, funkcjonalność została opisana w artykule Logi.

Widok zainstalowanej poprawki
Widok zainstalowanej poprawki

Instalacja zdalna na agentach podrzędnych

Za pomocą Comarch Auto Update istnieje możliwość zdalnej instalacji poprawek na agentach podrzędnych. Można to zrobić za pomocą przycisków na wstążce w sekcji Akcje zdalne.

Przyciski w sekcji Akcje zdalne
Przyciski w sekcji Akcje zdalne

Po wybraniu przycisku [Pobierz], wyświetli się lista agentów, dla których można pobrać wybraną poprawkę. Zlecenie akcji pobierania możliwe jest dla agentów o statusie Online oraz o statusie Offline, którzy byli wcześniej połączeni i mają informację o zainstalowanym komponencie.

Lista zdalnego pobierania
Lista zdalnego pobierania

W oknie pobierania zdalnego należy wybrać agentów, dla których zostanie pobrana poprawka poprzez zaznaczenie parametru w kolumnie Wybierz. Po naciśnięciu przycisku [Zdalne pobieranie] program poinformuje użytkownika o rozpoczęciu pobierania poprawki. Po pobraniu należy na liście poprawek na wstążce wybrać akcję [Instaluj]. Następnie po zaznaczeniu pozycji i naciśnięciu [Instalacja zdalna] poprawka zostanie zainstalowana na wybranych agentach.

Uwaga
Opcjonalnie możliwe jest skorzystanie od razu z akcji Instaluj bez konieczności korzystania wcześniej z akcji Pobierz, wtedy poprawka zostanie automatycznie pobrana przed instalacją.
Lista zdalnej instalacji
Lista zdalnej instalacji

Czy ten artykuł był pomocny?