Usługa RabbitMQ

W ramach aplikacji Comarch Auto Update, oprócz głównej usługi Comarch Auto Update Service działa dodatkowo usługa kolejkowania wiadomości RabbitMQ, która jest odpowiedzialna za wymianę informacji między agentem nadrzędnym a podrzędnymi. Usługa jest instalowana wraz z Comarch Auto Update i nie wymaga dodatkowej konfiguracji.

W przypadku pojawienia się problemów z działaniem usługi najczęstszym tego objawem jest brak dostępu do przycisków Akcji zdalnych na agencie nadrzędnym oraz brak połączenia z agentami podrzędnymi (status Offline na liście agentów podrzędnych).

Uwaga
Należy pamiętać o zweryfikowaniu poprawności komunikacji na porcie 5672. Przez ten port odbywa się wymiana informacji między agentem nadrzędnym a podrzędnymi.

Aby zweryfikować poprawność działania usługi w pierwszej kolejności należy sprawdzić czy jest widoczna w panelu usług Windows i ma stan Działa oraz typ uruchomienia Automatyczny.

RabbitMQ w panelu usług Windows
RabbitMQ w panelu usług Windows

W dalszej kolejności należy zweryfikować również dostęp do jej panelu administracyjnego pod adresem http://localhost:15672/. Po zalogowaniu na konto administratora (login: admin, hasło: admin) widoczne będą informacje o błędach oraz ostrzeżeniach.

Panel administracyjny usługi RabbitMQ
Panel administracyjny usługi RabbitMQ

Jeśli usługa nie chce się uruchomić lub w panelu administracyjnym widoczne są błędy należy w pierwszej kolejności wykonać skrypty naprawcze zawarte w przykładzie poniżej.

Przykład
W przypadku wystąpienia problemów z rabbitem, można je rozwiązać w następujący sposób:

 1. uruchomić “cmd.exe” z uprawnieniami administratora, a następnie wykonać następujące instrukcje
 2. cd C:\Program Files\RabbitMQ Server\rabbitmq_server-3.7.5\sbin
 3. rabbitmq-service.bat remove
 4. rabbitmq-service.bat install
 5. rabbitmq-service.bat start
 6. rabbitmq-plugins enable rabbitmq_management
 7. rabbitmqctl stop (należy chwile zaczekać na wykonanie tej komendy, czasem jest wymagany ręczne zatrzymanie usługi RabbitMQ)
 8. rabbitmq-server -detached
 9. rabbitmqctl start_app (należy chwile zaczekać na wykonanie tej komendy, czasem jest wymagany ręczne uruchomienie usługi RabbitMQ)
 10. rabbitmqctl add_user admin admin
 11. rabbitmqctl set_user_tags admin administrator
 12. rabbitmqctl set_permissions -p / admin “.*” “.*” “.*”

W czasie wykonywania powyższych komend może wystąpić problem z autentykacją i plikiem erlang cookie. Aby go rozwiązać należy przekopiować: C:\Windows\System32\config\systemprofile\.erlang.cookie do C:\Users\UserName\.erlang.cookie

Uwaga
Logi usługi RabbitMQ znajdują się w katalogu C:\ProgramData\RabbitMQ\log.

Czy ten artykuł był pomocny?