Instalacja

Comarch Auto Update służy do zarządzania produktami Comarch w środowisku produkcyjnym. Produkty dzielą się na komponenty, czyli poszczególne aplikacje dostępne dla użytkowników.  Za pomocą Comarch Auto Update można instalować, aktualizować i odinstalowywać komponenty oraz dedykowane dla nich poprawki oraz dodatki. Aplikacja posiada również szereg funkcjonalności takich jak: podział na agentów podrzędnych i nadrzędnych, akcje zdalne, profile czy też harmonogramy, które ułatwiają zarządzanie instalacjami w środowisku.

Produkty i komponenty obsługiwane przez aplikację to:

 • Comarch ERP Altum
  • Centrala Serwer, Centrala stanowisko
 • Comarch Retail
  • Comarch POS, Comarch POS Agent, Comarch POS Agent Broker, Comarch mPOS
 • Comarch ERP Narzędzia
  • Kreator Dodatków
 • Comarch Mobile Zarządzanie
  • Aplikacja, Dokumentacja
 • Comarch Mobile
  • Serwer synchronizacji, Aplikacja mobilna
 • Comarch Magazynier
  • Aplikacja
 • Comarch WMS
  • Zarządzanie, Magazynier
 • Comarch Monitoring Logów
  • Comarch Monitoring Logów

Minimalne wymagania

Agent nadrzędny Comarch Auto Update w zależności od ilości skonfigurowanych agentów podrzędnych wymaga odpowiedniej ilości zasobów sprzętowych. Minimalne wymagania zostały zaprezentowane poniżej:

 • Do 20 agentów podrzędnych w strukturze

CPU: 2 rdzenie, Intel i3/AMD Ryzen 3
Pamięć RAM: 4GB

 • Od 21 do 200 agentów podrzędnych w strukturze

CPU: 4 rdzenie, Intel i3/AMD Ryzen 3
RAM: 8GB

 • Od 201 do 1000 agentów podrzędnych w strukturze

CPU: 4 rdzenie, Intel i5/AMD Ryzen 5
RAM: 16GB

 • Powyżej 1000 agentów podrzędnych w strukturze

CPU: 8 rdzenie, Intel i7/AMD Ryzen 7
RAM: 24GB

Ponadto niezależnie od ilości agentów podrzędnych w strukturze aplikacja wymaga przynajmniej 500 MB przestrzeni dyskowej do samej instalacji. W zależności od instalowanych przez aplikację komponentów należy uwzględnić również zajmowaną przez nie przestrzeń. Wymagania dyskowe danego komponentu można znaleźć na odpowiadającej mu stronie z dokumentacją.

Comarch Auto Update może być zainstalowany na systemie operacyjnym Windows 7 lub wyższym.

Uwaga
Aplikacja Comarch Auto Update wymaga zainstalowanego .NET Framework co najmniej w wersji 4.7.2.

Prekonfiguracja środowiska

Do prawidłowej pracy aplikacji Comarch Auto Update wymagane jest otwarcie komunikacji na portach wskazanych poniżej.

Na agencie nadrzędnym:

 • Połączenia przychodzące: 5672, 8009, 11365 (port TCP)
 • Połączenia wychodzące: 9466 oraz 10466 (dla wersji PL i EN), 9460 oraz 10460 (dla wersji FR i ES), 9539 oraz 10539 (dla wersji DE)

Na agencie lokalnym nadrzędnym:

 • Połączenia przychodzące: 11365 (port TCP)
 • Połączenia wychodzące: 5672, 8009, 11365 (port TCP)

Na agencie podrzędnym:

 • Połączenia wychodzące: 5672, 8009, 11365 (port TCP)

Pobieranie Comarch Auto Update

W celu instalacji aplikacji Comarch Auto Update należy skorzystać z pliku instalacyjnego dostępnego do pobrania na Indywidualnych Stronach Partnerów (https://www.erp.comarch.pl/partnerzy) na zakładce Aktualne wersje pod wybranym produktem Comarch.

Przed pobraniem należy wybrać odpowiedni typ instalatora dla agenta:

 • Nadrzędnego – jeden w całej instalacji, przeznaczony dla centrali środowiska np. systemu ERP, łączy się do serwerów Comarch i odpowiada za pobieranie oraz dystrybucję oprogramowania, poprawek i dodatków do agentów podrzędnych. Tylko dla agenta nadrzędnego zostanie automatycznie zainstalowana usługa RabbitMQ, która służy do komunikacji pomiędzy agentem nadrzędnym i podrzędnym.
 • Podrzędnego – wiele w całej instalacji, przeznaczony do stanowisk końcowych np. punktów sprzedażowych POS, łączy się do agenta nadrzędnego

Proces instalacji (agent nadrzędny)

Uruchomienie instalatora Comarch Auto Update spowoduje pojawienie się okna informującego o konieczności instalacji dodatkowych komponentów środowiskowych niezbędnych do poprawnej pracy programu. Po zaakceptowaniu komunikatu rozpocznie się ich instalacja.

Po zainstalowaniu wymaganych komponentów w kolejnym kroku pojawi się okno konfiguracji, pozwalające na uzupełnienie podstawowych parametrów aplikacji.

Instalator – okno konfiguracji

W tym oknie należy uzupełnić lub zmienić następujące pola:

 • Kod agenta – jest to unikalne Id klienta otrzymywane wraz z licencją na wybrany produkt Comarch.
 • Folder pobierania – domyślny katalog do którego pobierane są wersje komponentów, aktualizacje, poprawki oraz dodatki
 • Adres agenta nadrzędnego – dla agentów nadrzędnych jest to update.comarch.com
 • Port agenta nadrzędnego – dla agentów nadrzędnych jest to właściwy port serwera Comarch:
  • 9466 dla wersji PL i EN
  • 9460 dla wersji FR i ES
  • 9539 dla wersji DE
 • Folder kopii zapasowych – domyślny katalog tworzenia kopii zapasowych
 • Folder instalacji wersji – domyślny katalog instalacyjny aplikacji

Uwaga
ID Klienta jest unikalne i może być wykorzystane tylko w jednym agencie nadrzędnym. Jeśli ID zostało już użyte, a wystąpi konieczność reinstalacji lub przeniesienia Comarch Auto Update, należy się skontaktować z Asystą Techniczną wybranego produktu celem zresetowania lub dodania nowego ID klienta.

Po wypełnieniu pól i przejściu pozostałych kroków aplikacja samodzielnie dokończy instalacje i poinformuje nas o jej powodzeniu.

Okno zakończenia instalacji

Proces instalacji (agent podrzędny)

Uruchomienie instalatora Comarch Auto Update spowoduje pojawienie się okna informującego o konieczności instalacji dodatkowych komponentów środowiskowych niezbędnych do poprawnej pracy Auto Update. Po zaakceptowaniu komunikatu rozpocznie się ich instalacja.

Po zainstalowaniu wymaganych komponentów w kolejnym kroku pojawi się okno konfiguracji, pozwalające na uzupełnienie podstawowych parametrów aplikacji.

Instalator – okno konfiguracji

W tym oknie należy uzupełnić lub zmienić następujące pola:

 • Kod agenta – w wersji instalatora dla agenta podrzędnego w tym polu należy wprowadzić nazwę agenta zdefiniowaną w strukturze agentów na agencie nadrzędnym.
 • Folder pobierania – domyślny katalog do którego pobierane są wersje komponentów, aktualizacje, poprawki oraz dodatki
 • Adres agenta nadrzędnego – dla agentów podrzędnych adres maszyny z zainstalowanym agentem głównym
 • Port agenta nadrzędnego – dla agentów podrzędnych domyślnie ustawiony jest port 1136
 • Folder kopii zapasowych – domyślny katalog tworzenia kopii zapasowych
 • Folder instalacji wersji – domyślny katalog instalacyjny aplikacji
 • Używaj połączenia REST – połączenie za pomocą opcji REST po porcie 11365
 • Używaj połączenia SSL – połączenie za pomocą bezpiecznego połączenia SSL. Po wybraniu tej opcji użytkownik powinien określić
  • Port SSL agenta nadrzędnego – domyślny port komunikacji to 12365
  • Plik .zip z certyfikatami do połączenia z agentem nadrzędnym – należy wskazać certyfikat wygenerowany przez agenta nadrzędnego w trakcie ustawienia komunikacji po protokole SSL. Domyślna lokalizacja: C:\ProgramData\Agent0Data\certificate_for_child.zip. 
   Opcja Używaj połączenia SSL na agencie podrzędnym

    

Po wypełnieniu pól i przejściu pozostałych kroków aplikacja samodzielnie dokończy instalacje i poinformuje nas o jej powodzeniu.

Okno zakończenia instalacji

Czy ten artykuł był pomocny?