Profile

Funkcjonalność profili umożliwia instalację kilku wersji produktów na jednej maszynie. Profil to zestaw konfiguracji, pozwalający na stworzenie niezależnego środowiska pracy. W celu otwarcia okna profili należy przejść na zakładkę Konfiguracja i wybrać przycisk [Profile].

Uwaga
Na jednym profilu może być zainstalowana tylko jedna wersja wybranego komponentu.

Uwaga
Komponent POS Agent Broker może być zainstalowany tylko na jednym profilu.

W Comarch ERP Auto Update funkcjonują dwa rodzaje profili:

  • Profil główny – tworzony automatycznie podczas instalacji aplikacji Comarch ERP Auto Update.
  • Profile dodatkowe – profile tworzone przez użytkowników. Każdy profil posiada niezależną konfigurację produktów i komponentów, katalog instalacyjny oraz katalog pobierania dodatków i poprawek, a także osobne porty pozwalające na instalację usług.
Okno konfiguracji profili
Okno konfiguracji profili

Z poziomu tego okna możliwe jest dodanie nowego profilu, edycja istniejącego, usunięcie profilu (przy braku zainstalowanych produktów) oraz przełączenie się na inny profil.

Uwaga
Przełączanie między profilami może się odbywać również z innego dowolnego miejsca w aplikacji za pomocą przycisku [Zmiana profilu] dostępnego na wstążce.

W celu dodania i konfiguracji nowego profilu należy wybrać przycisk [Dodaj].

Okno dodawania profilu
Okno dodawania profilu

Podczas definiowania nowego profilu należy podać parametry:

  • Nazwa profilu – musi być unikalna, pełni rolę informacyjną dla użytkownika
  • Kod profilu – musi być unikalny, pełni rolę informacyjną w komunikacji z agentami podrzędnymi oraz usługami takimi jak POS Agent i POS Agent Broker
  • Katalog instalacyjny – katalog, w którym będą instalowane komponenty w ramach tworzonego profilu. Każdy profil musi mieć zdefiniowany osobny katalog instalacyjny.
  • Port bazowy – należy wskazać port, który wraz z kolejnymi 99 portami zostanie zarezerwowany dla danego profilu w ramach instalowanych z komponentami usług np. Data Service. Jest on określany tylko dla agentów nadrzędnych. Dla pozostałych agentów ten sam zakres portów będzie rezerwowany w momencie utworzenia danego profilu na agencie podrzędnym .

Podczas tworzenia profilu na agencie nadrzędnym można również w sekcji Wybierz agentów podrzędnych wskazać, którzy z nich będą powiązani z tworzonym profilem na agencie nadrzędnym oraz jakie produkty będą tam dodane w konfiguracji.

Po uzupełnieniu poprawnie wszystkich pól i wybraniu przycisku [Zapisz] aplikacja przeniesie użytkownika z powrotem do widoku konfiguracji profili a nowy profil pojawi się na liście. Po zapisie informacja zostanie wysłana również do zaznaczonych wcześniej agentów podrzędnych i dany profil zostanie tam utworzony.

Z poziomu listy profili można usunąć utworzony profil pod warunkiem, że wszystkie produkty zostaną na nim odinstalowane. W przeciwnym wypadku pojawi się stosowny komunikat. Możliwa jest także edycja utworzonego wcześniej profilu, w ramach której użytkownik może zaznaczyć dodatkowych agentów podrzędnych, na których profil ma być dostępny, natomiast nie można edytować konfiguracji komponentów dla agentów podrzędnych, dla których wcześniej już zdefiniowaliśmy ten profil.

Czy ten artykuł był pomocny?