Konfiguracja

W menu konfiguracji użytkownik może zarządzać ustawieniami aplikacji, adresami połączenia oraz produktami i komponentami. W celu otwarcia menu konfiguracji należy z  poziomu głównego menu na  wstążce wybrać przycisk [Konfiguracja].

Okno konfiguracji Comarch Auto Update

Z poziomu menu konfiguracji można zarządzać parametrami konfiguracyjnymi oraz produktami i ich komponentami. Opisy dodawania i konfiguracji produktów i komponentów na przykładzie Comarch ERP Altum, Comarch Retail, Comarch ERP Narzędzia oraz Comarch Monitoring Logów dostępne są w artykułach:

Na wstążce znajdują się przyciski pogrupowanie w następujące sekcje

 • Ogólne
  • [Zamknij] – standardowy przycisk zamykający aktywny widok w aplikacji
  • [Zapisz] – standardowy przycisk zapisujący zmiany wprowadzone w aktualnym widoku
  • [Odśwież] – standardowy przycisk odświeżający aktualny widok
  • [Restartuj usługę] – przycisk wymuszający restart usługi Comarch Auto Update Service. Należy go użyć w celu próby rozwiązania problemów z połączeniem aplikacji z usługą lub wprowadzenia zmian w konfiguracji aplikacji.
 • Konfiguracja programu
  • [Kopia zapasowa] – przycisk służący do wykonania kopii zapasowej konfiguracji aplikacji Comarch Auto Update.
  • [Przywróć] – przycisk służący do przywracania konfiguracji z pliku tworzonego za pomocą przycisku [Kopia zapasowa].
 • Produkt – sekcja opisana w artykule Dodawanie i konfiguracja produktu na przykładzie Comarch ERP Altum
 • Komponent – sekcja opisana w artykule Dodawanie i konfiguracja produktu na przykładzie Comarch ERP Altum
 • Profile
  • [Profile] – przycisk otwierający widok zarządzania profilami.
  • [Zmiana profilu] – przycisk pozwalający na szybką zmianę profilu bez konieczności przechodzenia do widoku profili.

Po prawej stronie okna znajduje się szereg parametrów odpowiedzialnych za konfigurację połączenia oraz ustawienia aplikacji.

Uwaga
Parametry konfiguracyjne dostępne są do edycji tylko z poziomu profilu głównego i mają zastosowanie do wszystkich profili. Na profilu innym niż główny pola będą wyszarzone i pojawi się stosowny komunikat.

Do konfigurowania dostępne są następujące parametry, podzielone na sekcje:

 • Sekcja Konfiguracja
  • Folder pobierania – katalog, do którego pobierane są komponenty, poprawki oraz dodatki. Definiowany podczas instalacji Comarch Auto Update, może być zmieniony w trakcie pracy z aplikacją.
  • Główny folder instalacyjny – katalog, w którym instalowane są komponenty. Po zainstalowaniu komponentu parametr staje się nieedytowalny.
  • Folder kopii zapasowych – katalog, w którym tworzą się kopie zapasowe katalogów instalacyjnych komponentów podczas instalacji poprawek lub aktualizacji komponentu. Definiowany podczas instalacji Comarch Auto Update, może być zmieniony w trakcie pracy z aplikacją.
  • Id klienta – unikalne Id klienta uzyskane wraz z licencją na wybrany produkt Comarch. W wersji instalatora dla agenta podrzędnego w tym polu należy wprowadzić właściwy kod zdefiniowany w strukturze agentów na agencie nadrzędnym.
Sekcja Konfiguracja
Sekcja Konfiguracja
 • Sekcja Połącz z agentem nadrzędnym – zawiera parametry do połączenia z serwerami Comarch (w przypadku agenta nadrzędnego) lub połączenia z agentem nadrzędnym klienta (w przypadku agenta podrzędnego). Adres połączenia do serwerów Comarch to comarch.com, w zależności od regionu klienta należy łączyć się po porcie
  • 9466 (PL)
  • 9460 (FR i ES)
  • 9539 (DE i UK)
  • port WCF domyślnie 8009

Udostępniona została również funkcja bezpiecznego połączenia SSL. W celu prawidłowego połączenia należy odblokować porty dla danego regionu:

  • 10466 (PL i EN)
  • 10460 (FR i ES)
  • 10539 (DE)

Odpowiedni port należy również odblokować z poziomu routera.

Uwaga
W przypadku agenta podrzędnego przy przełączaniu na komunikację SSL port roześle się automatycznie, ale jeżeli zostanie dodany nowy podrzędny do sieci to należy w konfiguracji ustawić port ręcznie.
Sekcja Połącz z agentem nadrzędnym
 • Sekcja Konfiguruj usługę dla agentów podrzędnych – (dostępne tylko dla agentów nadrzędnych) sekcja dostępna tylko w Comarch Auto Update w wersji nadrzędnej. Pozwala na zdefiniowanie nazwy hosta oraz portów przez jakie będą się łączyli agenci podrzędni. Dane te należy podawać w sekcji Połącz z agentem nadrzędnym w Comarch Auto Update w wersji podrzędnej.
Sekcja Konfiguruj usługę dla agentów podrzędnych
Sekcja Konfiguruj usługę dla agentów podrzędnych
 • Sekcja Konfiguracja połączenia lokalnego usługi i UI – porty do komunikacji między usługą Comarch Auto Update Service i interfejsem graficznym aplikacji. Domyślnie 11365 oraz 8010. Ich zmiana nie jest zalecana jeśli nic nie blokuje komunikacji na tych portach w środowisku.
Sekcja Konfiguracja połączenia lokalnego usługi i UI
Sekcja Konfiguracja połączenia lokalnego usługi i UI
 • Sekcja Konfiguracja aktualizacji
  • Kompresuj archiwum wersji – zaznaczenie parametru spowoduje, że archiwum zapasowe wersji komponentu będzie skompresowane podczas jego aktualizacji, dzięki czemu zajmie mniej miejsca
  • Kompresuj kopie zapasowe baz danych – zaznaczenie parametru spowoduje, że kopie baz danych będą skompresowane podczas aktualizacji, dzięki czemu zajmą mniej miejsca. Funkcja niedostępna w środowisku z Microsoft SQL Server Express.
  • Automatycznie wycofaj zmiany w przypadku błędu – w przypadku wystąpienia błędu podczas aktualizacji komponentu wszystkie wykonane wcześniej zmiany zostaną wycofane
  • Usuń obrazy natywne – po odznaczeniu parametru pomijane jest usuwanie natywnych obrazów bibliotek, które zostały stworzone podczas instalacji komponentu. Parametr ma zastosowanie tylko do produktu Comarch ERP Altum.
Sekcja Konfiguracja aktualizacji
Sekcja Konfiguracja aktualizacji
 • Sekcja Konfiguracja dezinstalacji
  • Usuń pobrane pliki – po zaznaczeniu parametru, podczas deinstalacji pobrane pliki instalacyjne komponentu będą usuwane. Parametr jest nieaktywny jeśli na którymś z profili jest zainstalowany komponent.
  • Usuń kopie zapasowe konfiguracji – po zaznaczeniu parametru, podczas dezinstalacji usuwana będzie kopia zapasowa konfiguracji komponentu dostępnej w Konfiguracja -> Komponent -> Konfiguracja.
  • Usuwaj konfigurację komponentu przy dezinstalacji – po zaznaczeniu parametru, podczas dezinstalacji będzie usuwana konfiguracja komponentu dostępna w Konfiguracja -> Komponent -> Konfiguracja.
Sekcja Konfiguracja dezinstalacji
Sekcja Konfiguracja dezinstalacji
 • Sekcja Konfiguracja dodatków i poprawek
  • Pokazuj tylko najnowsze dodatki – po zaznaczeniu parametru na liście dodatków widoczne będą tylko ich najnowsze wersje. Przy odznaczonym parametrze prezentowane są wszystkie ich dostępne wersje.
  • Pokazuj tylko najnowsze poprawki – po zaznaczeniu parametru na liście poprawek widoczne będą tylko ich najnowsze wersje. Przy odznaczonym parametrze prezentowane są wszystkie ich dostępne wersje.
Sekcja Konfiguracja dodatków i poprawek
Sekcja Konfiguracja dodatków i poprawek
 • Sekcja Konfiguracja pobierania
  • Rozmiar pojedynczej paczki do pobrania (KB) – rozmiar jednej paczki danych (w ramach komponentów, poprawek lub dodatków) pobieranej przez Comarch Auto Update w ramach jednego żądania. Zwiększenie rozmiaru paczki jest zalecane dla szybszych i stabilnych połączeń internetowych.
  • Timeout pobierania paczki (s) – czas, po którym pobieranie paczki danych (w ramach komponentów, poprawek lub dodatków) zostanie przerwane. Zwiększenie wartości jest zalecane dla wolniejszych i mniej stabilnych połączeń internetowych.
Sekcja Konfiguracja pobierania
Sekcja Konfiguracja pobierania
 • Sekcja Konfiguracja Auto Update
  • Aktualizuj automatycznie przy starcie programu – odznaczony parametr spowoduje, że przy starcie aplikacji Comarch Auto Update pojawi się pytanie o aktualizację jeśli została wykryta nowa wersja. Po zaznaczeniu parametru aktualizacja będzie się odbywać automatycznie bez konieczności jej zainicjowania przez użytkownika.
  • Interwał kopii zapasowych Auto Update – parametr odpowiadający za częstotliwość tworzenia kopii zapasowych bazy danych Comarch Auto Update. Wartość wyrażona w dniach, ustawienie 0 powoduje wyłączenie funkcji (niezalecane).
  • Usuwaj kopie baz danych starsze niż – parametr odpowiadający za usuwanie kopii baz Comarch Auto Update po określonym upływie czasu. Wartość wyrażona w dniach, ustawienie 0 powoduje wyłączenie funkcji.
  • Kompresuj logi usługi po przekroczeniu rozmiaru (MB) – parametr pozwala na automatyczne przenoszenie logów usługi Comarch Auto Update do osobnego skompresowanego pliku po przekroczeniu wskazanego rozmiaru. Wartość 0 wyłącza tę funkcję.
  • Ilość przechowywanych paczek z logami usługi – parametr pozwala na określenie ilości paczek ze skompresowanymi logami usługi Comarch Auto Update jaka będzie przechowywana na dysku. Wartość 0 wyłącza tę funkcję, a wartość -1 pozwala na przechowywanie nieskończonej ilości paczek.
  • Usuwaj logi aplikacji starsze niż – parametr pozwala automatyczne usuwanie logów UI aplikacji Comarch Auto Update starszych niż określona ilość dni. Wartość -1 powoduje, że logi nie są usuwane.
  • Kompresuj logi aplikacji – parametr pozwala na określenie czy logi UI aplikacji Comarch Auto Update mają być przenoszone do osobnego skompresowanego pliku.
Sekcja Konfiguracja Auto Update
Sekcja Konfiguracja Auto Update
 • Sekcja Konfiguracja języka – pozwala na wybór języka interfejsu aplikacji
Sekcja Konfiguracja języka
Sekcja Konfiguracja języka
 • Sekcja Konfiguracja komunikacji dla agentów podrzędnych (dostępna dla agentów nadrzędnych)  – określa standard komunikacji aplikacji. Domyślną opcją jest REST i w przypadku posiadania sieci agentów w wersji 2020.0 lub wyższej nie należy zmieniać wartości parametru. Parametr WCF został dodany w celu zapewnienia kompatybilności wstecznej i umożliwienia aktualizacji podrzędnych agentów w wersji 2019.0
Sekcja Konfiguracja komunikacji
 • Sekcja Konfiguracja połączenia SSL dla agentów podrzędnych – dostępna dla agentów nadrzędnych
  • [Wygeneruj certyfikaty] – generuje certyfikat i automatycznie następuje rozesłanie na agentów podrzędnych. Przycisk jest aktywny, jeżeli w sieci agentów wszyscy podpięci podrzędni mają zainstalowaną wersję umożliwiającą przejście na SSL.
  • [Wyślij informację] – ponawia próbę przesłania certyfikatu na agentów podrzędnych
  • [Używaj połączenia SSL] – wybranie przycisku wiąże się z rozpoczęciem komunikacji za pomocą SSL
  • Port SSL– domyślny port komunikacji to 12365
  • Port SSL dla lokalnych nadrzędnych – domyślny port to 12365
  • Wprowadź wszystkie nazwy maszyny, na której znajduje się agent nadrzędny w sieci agentów, które są (lub będą) używane w sieci. Oddzielaj wartość średnikiem (;) – należy określić nazwy maszyny z agentem nadrzędnym
  • Wprowadź wszystkie adresy IP maszyny, na której znajduje się agent nadrzędny w sieci agentów, które są (lub będą) używane w sieci. Oddzielaj wartość średnikiem (;)– należy określić adresy IP maszyny z agentem nadrzędnym
  • Podrzędni z pobranymi certyfikatami– wskazuje stosunek ilości agentów podrzędnych z pobranym certyfikatem do ilości agentów podrzędnych zdefiniowanych
  • Podrzędni przełączeni na komunikację SSL– wskazuje stosunek ilości agentów podrzędnych połączonych za pomocą komunikacji SSL do ilości agentów podrzędnych zdefiniowanych
  • [Wyeksportuj certyfikaty] – eksport certyfikatów dla Comarch mPOS, w celu ręcznego umieszczenia w systemie Android
 • Sekcja Konfiguracja połączenia SSL dla agentów podrzędnych – dostępna dla agentów podrzędnych. W sekcji dodane zostały przyciski/parametry:
  • Usługa AutoUpdate wykorzystuje połączenie szyfrowane SSL
  • UI AutoUpdate wykorzystuje połączenie szyfrowane SSL
  • AutoUpdate wykorzystuje połączenie szyfrowane SSL
  • Agent nadrzędny wykorzystuje połączenie szyfrowane SSL
  • [Używaj połączenia SSL] – umożliwia przełączanie komunikacji agenta podrzędnego z REST na SSL, po wybraniu przycisku pojawi się okno na którym można wskazać plik zip z certyfikatem
Komunikat prezentowany po wybraniu przycisku [Używaj połączenia SSL]

Aktywacja połączenia SSL

Aby aktywować połączenie za pomocą SSL należy wykonać poniższe kroki:

 • Określić porty SSL dla komunikacji podrzędny – nadrzędny oraz podrzędny – lokalny nadrzędny, dla obu domyślnie jest to port: 12365.
 • Określić nazwy maszyn z agentem nadrzędnym oraz ich adres IP.
 • Wygenerować certyfikat za pomocą przycisku: [Wygeneruj certyfikaty].
 • Certyfikat jest generowany oraz rozsyłany na agentów podrzędnych, gdzie następuje jego instalacja. Całość operacji odbywa się automatycznie. Przycisk [Wyślij informację] ponawia próbę przesłania certyfikatu na agentów podrzędnych.
 • Wybrać przycisk [Używaj połączenia SSL].
 • Od momentu wybrania przycisku [Używaj połączenia SSL] komunikacja odbywa się za pomocą SSL.
 • Dla urządzeń mobilnych z aplikacją Comarch mPOS dostępna jest opcja Wyeksportuj certyfikaty.

Certyfikat .cer należy zainstalować na urządzeniu mobilnym (Android → Ustawienia → Zabezpieczenia → Zainstaluj certyfikaty). Ścieżka może się różnić w zależności od wersji systemu Android.

Certyfikat .pfx należy wgrać do folderu mPOS.

W mPOS w menu Start -> Ustawienia -> Auto Update wprowadzamy:

 • nazwę certyfikatu (bez rozszerzenia .pfx)
 • hasło certyfikatu
 • włączamy obsługę SSL
Uwaga
W przypadku aplikacji Comarch mPOS komunikacja z użyciem SSL wymaga podania adresu agenta nadrzędnego w postaci nazwy domenowej (adres IP nie jest wspierany).
Uwaga
Aplikacja Comarch mPOS musi być w wersji umożliwiającej obsługę SSL. Jest to aktualna wersja aplikacji 2023.5 i wersja 2023.2 z najnowszymi poprawkami.

 

Czy ten artykuł był pomocny?